Summon- Discovery Tool

עקרונות SUMMON כ- Discovery Tool:
* כלי "גוגלי", המיועד לחיפוש מידע ב- Meta Data של למעלה מ- 1,000,000,000 רשומות מידע בהן: כתבי עת מדעיים, כתבי עת מסחריים ומקצועיים, עיתונים, מאגרי מידע מדעיים, מקורות מידע פנים ארגוני ועוד.
* מתן אפשרות חיפוש בו זמנית במקורות מידע חיצוניים לארגון (כתבי עת, מאגרי מידע וכו') ובמקורות מידע פנימיים- קטלוג הספרייה אוספים ייחודיים של הארגון וכו'. בקיצור: One Stop Shop.
* רף ביצוע גבוה- מענה לשאילתה תוך שניות ספורות (80% מהשאילתות נענות תוך לא יותר מ-2 שניות). מהירות הביצוע מושגת ע"י יצירת מבנה רשומה אחיד ומטוייב (Super Record) לכל אחת מהרשומות במאגר.
* הצגה נייטרלית של תוצאות החיפוש עפ"י הרלוונטיות של התוצאה.
* מתן אפשרות איתור מידע מחוץ לחומרים עליהם מנוי הארגון.
* גישה חופשית ל- MetaData. מעשית, ניתן לפתוח גישה למידע ( עד רמת Meta Data ) מכל מחשב בעולם ובודאי לאוכלוסיה שהספריה משרתת.
* השימוש הוא דרך ה- WEB- אין צורך בהשקעה בחומרה או תוכנה נוספת .
* משך זמן היישום 12- 10שבועות.

* אנו מצרפים כתובות של מספר אוניברסיטאות בחו"ל שמאפשרות גישה פתוחה ל- Summon:
Ariel Academic Center, Dartmouth College, University of Sydney

Sub Menu2 Content

Sub Menu3 Content

Sub Menu4 Content

Sub Menu5 Content